MdcSearch

ค้นหารายละเอียด โฆษณาเครื่องมือแพทย์

ตัวอย่าง
เลขที่ใบอนุญาต ฆพ.2109/2561
สื่อโฆษณา :
เลขที่ใบอนุญาต :
เจ้าของผลิตภัณฑ์ :
ชื่อ (ผลิตภัณฑ์) :
วันที่ :
วันที่อนุมัติ วันที่หมดอาย
 
ตั้งเเต่วันที่ :
ถึงวันที่ :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000